Tomter

I Sandhamnsområdet på Vattenverksvägen i nordöstra delen av området finns 6 st tomter färdiga för bebyggelse. Tomterna är planerade för villabebyggelse. Man kan även slå ihop flera av tomterna till en tomt. Tomtkostnaden ligger på 80 000 kr plus anslutningsavgifter.

Comments are closed.