Föreningen

Föreningen som bildades den 13 januari 1956 har som mål att:
Bevaka och verka för bygdens intressen, nu och i framtiden.
Ge kraft åt kraven på allmänservice m. m., en förutsättning för fortlevnad och expansion.
Vara en kanal till kommunala och statliga instanser.
Genom vår opolitiska ställning ta till vara olika gruppers intressen.

Med varierande framgång har vi arbetat med frågor kring skärgårdstrafik och hamn, trafiksäkerhet (skyltar, övergångsställen, busskurar m.m.), Torhamnsvägen, marina reservat, seniorboende,  sopsortering, badplatsen Hildings äng, turism, barnomsorg, skola, bibliotekets framtid, utvecklingsprogram, översiktsplaner, nya områdesbestämmelser, nybyggnadsplaner  samt Biosfärsområde Blekinge arkipelag.
Vi ansvarar för drift av Torhamnsgården och Tärnan.
Vi deltar i Torhamns marknad. Vi arrangerar Valborgsmässofirande vid Skorv och sätter upp en julgran i kyrkhörnan. Vi samarrangerar med idrottsföreningen julmarknad.
Vi marknadsför bygden bl.a. genom en turistkarta.
Vi har samarbetsmöten med kommunen, länsstyrelsen, länstrafiken, vägverket, försvaret, Kustvägen och Affärsverken.
Vi samarbetar med skärgårdens intresseföreningar, båtklubb, öriket och andra lokala föreningar i frågor som rör bygden.

 

Verka för bygden – bli medlem du också.

Önskar du bli medlem så betala in medlemsavgiften på PG 46 55 421-8, eller betala direkt till vår kassör Thomas Widerström som bor på Uddavägen.
Glöm inte att ange medlem (-ar).
Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.

 

Vilka frågor arbetar föreningen med just nu:
Titta under aktuellt

Styrelsemedlemmar under 2015 är följande:

Ordförande
Lotta Kullberg, 0733-120252

Vice Ordf.
Tommy Andersson

Kassör
Thomas Widerström

Sekreterare
Jan Johansson

Övriga Ledamöter
Ann-Marie Karlsson
Sara Möhlnhoff
Thord Petersson

Suppleanter
Anette Holgersson
Cecilia Karlsson
Susanne Henrysson-Gullander
Ola Johansson

 

 


 

 

 

 

 

Comments are closed.