Marknad

VÄLKOMMEN TILL TORHAMNS MARKNAD
Årets marknad blir i år den 6 juli.

 

Torhamns marknad har funnits sedan slutet på 70-talet och anordnas fortfarande efter samma tanke nu som då, nämligen att föreningarna i Torhamn med omnejd går samman och ser till att marknaden kan anordnas år efter år. Föreningarna som anordnar marknaden är Torhamns Samhällsförening, Torhamns PRO, Torhamns Gymnastik och Idrottsförening, Torhamns Trivselklubb, Torhamns Scoutkår, Centern Torhamn samt Torhamns Båtsällskap.
Arbetet med marknaden pågår året om med ett kort uppehåll över årsskiftet. Torhamns marknadsråd håller ett antal planeringsmöten med representanter från samtliga föreningar där innehållet, strukturen och fördelning av ansvarsuppgifter bestäms.
Det finns en sammankallande marknadsansvarig samt en utomstående person som håller i den ekonomiska delen.

Under senare år har marknadsrådet bestämt att ta en entréavgift på 10 kr för vuxen besökare. Anledningen till detta beslut är att få kostnadstäckning för de utgifter som tillkommer för att anordna en marknad i form av tillstånd, vakter, stimpengar, sophantering, inköp av förbrukningsmaterial, gage till underhållare, affischering osv. De knallar som besöker vår marknad behåller ju sina förtjänster förutom en summa som erläggs för marknadsplatsen.
Det är mycket arbete som ideellt läggs ner från varje förening för att få marknaden till stånd – då är det viktigt att föreningarna också får något igen. Det eventuella överskott som blir över går således åter tillbaka till samtliga föreningar som alltså verkar i Torhamn med omnejd och således kommer hela Torhamns befolkning till del.
I varje förenings årliga ekonomiska rapport framgår hur stor del som utdelats.
En del av inkomsterna behålls av marknadsrådet för att kunna dra i gång nästa års marknad. Så förutom att marknaden är en trevlig och kär händelse så blir det också något positivt och bra för hela Torhamns befolkning. Den har blivit lite grann som ”Torhamns nationaldag” och “hemvändarnas dag” då även folk med anknytning till Torhamn återses.

Marknadsknallar är välkomna att kontakta:
Janne Larsson 0721-622 555
Mailadress: 
   janneel1@outlook.com

Comments are closed.