Aktuellt

 

Kalender
Tipspromenaden den  28/5  ställs in p.g.a. sviktande intresse.
Sparrissafari den 20-21 maj med konstutställning i Torhamnsgården med alster av
Gunnar Torhamn.
–Nedsläckning av telestationer. Den “vanliga” telefonen fungerar snart inte längre – hur påverkar det dig?  Karlskrona kommun informerar vid möte i Torhamnsgården
den 22 maj kl. 1730 – 1900.
Torhamns Marknad lördagen den 1 juli.

Valborgsfirandet
Blev en väldigt lyckad tillställning med det perfekta vädret, trevlig och uppskattad sång samt ett bra tal till våren av Carl-Martin Lanér. Bland uppskattningsvis ca 300 personer fanns också ett inofficiellt besök av landets miljöminister.

Årets skärgårdstrafik
Samhällsföreningen har nu blivit bönhörda. Efter flera års samtal om mera skärgårdstrafik till Torhamn har vi nu i vårt arbete med utvecklingsplanen för Torhamn fått betydligt bättre trafik till Torhamns hamn. Vi tackar Blekingetrafiken för det goda samarbetet.
 För mer information se denna länk: Skärgårdstrafik 2017

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Styrelsemöten i Samhällsföreningen
Styrelsemöte onsdagen den 7 juni kl.1900 i Torhamnsgården.
Styrelsemöten sker normalt första måndagen i varje månad kl. 1900

Enkät angående kommunikationer till/från Torhamn.
I samarbete med Blekingetrafiken genomför Samhällsföreningen en enkät för att undersöka hur kollektivtrafiken till och från Torhamn kan förbättras. Ca 400 enkäter har delats ut och ca 100 svar har kommit in. Dessa har nu överlämnats till Blekingetrafiken för bearbetning.
Enkät Blekingetrafiken

Ett trevligt besked lagom till julen.
eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfa%cc%88rg

Föreningen lämnade under 2015 in en ansökan om bidrag för åtgärder i Torhamnsgården hos Jordbruksverket. Denna omfattar:
1. Byte av mattor som tidigare medfinansierats av Karlskrona kommun genom Skärgårdsmiljonen med 50000 kr.
2. Installation av ytterligare en värmepump.
3. Montering av akustikplattor i stora salens tak.
4. Byte av de resterande omoderna elradiatorerna.
Länsstyrelsen har nu behandlat vår ansökan och beviljat bidrag för investeringen med
52,47 %  av totalsumman (132500 kr), till en summa av 69520 kr.
Pengarna kommer från EU:s stöd för landsbygdsutveckling.
Egen finansiering 13250 kr. (10% av den totala summan på 132500 kr).
Vi är glada för detta besked. Det ligger en hel del arbete bakom, både från föreningen och från Länsstyrelsen som härmed tackas för sin goda medverkan i projektet så här långt.
Vi räknar med att komma igång med åtgärderna fram på nyåret. Arbetena måste inplaneras mellan våra bokningar och i samarbete med våra entreprenörer.
Slutdatum för projektet är den 31 december 2017. Då ska all redovisning vara klar, ansökan om utbetalning vara insänd och utbetalning av beviljade medel klar.
Förutom golvet så har nu alla elementen samt värmepumpen kommit på plats. Vi har nu fått en helt annan luft som inte är så torr och med jämnare värme och mindre elförbrukning. Under fredagen den 10/3 kom även akustiktaket på plats och vi har fått en helt ny akustisk miljö utan eko. Taket är dessutom väldigt stilfullt och lokalen ger ett helt annat intryck.
Nu återstår bara en väsentlig del — att ansöka om utbetalning, och få ut det beviljade bidraget vilket kan bli en nog så komplicerad process.

Meddelande från Affärsverken angående fiberutbyggnad:
Vi har nu kommit långt med fiberutbyggnaden i Torhamn.
Arbetet pågår och utföras av Peab Anläggning AB, projektledare Manizha Habibi.
Du som tecknat avtal för fiberanslutning kommer att bli kontaktad av Peab Anläggning AB för information kring anslutningen av just din fastighet.
Inne på själva tomterna kommer man att handschakta. De arbetena projekteras och utförs av Leyerone Network AB.
www.affarsverkens.se… lägger viAffärsverken ut information om utbyggnaden i Karlskrona kommun. Här kan du även, genom att söka på din adress, komma till er områdessida. Då ser du också om vi mottagit din beställning.
Om du vill ansluta din villa, men ännu inte tecknat avtal så har du fortfarande chansen. Avtal finns för utskrift på vår hemsida www.affarsverkens.se…
Sök på din adress och klicka dig vidare.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fiber@affarsverken.se eller 0455-783 90.
Affärsverken  har nu varit på plats (den 14/3) och tagit  åt sig de problem som uppstått och lovat att i samarbete med PEAB och kunderna göra bra lösningar så att alla kunder blir nöjda med kortaste vägen till stamledningen för anslutning.

Nytt golv i Torhamnsgården
Torhamnsgårdens nya golv är nu på plats. Kostnaden täcks av bidrag från “Skärgårdsmiljonen” (Karlskrona kommun).

Skrivelse till Posten med svar (klicka här).

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening
Bostadsbyggande:
Föreningen fortsätter sitt arbete med att följa upp de planer som vi i samarbete med andra föreningar och näringsliv har tagit fram i den lokala utvecklingsplanen. Som ett led i detta arbete diskuterades på styrelsemötet den 3 november bostadsbyggande med kommunen eftersom detta är den viktigaste punkten i planen. Kommunen liksom Samhällsföreningen bedömer att det mest atraktiva området för byggande i Torhamn av möjliga tre områden är Torhamn 9:2/5:2 eftersom det ligger centralt och har närhet till hav, hamn och badplats.
En process har därför påbörjats i avsikt att komma igång med byggande här.
Ett antal möten har hållits med kommunen i denna fråga. Kontakter har tagits mellan markägare och kommunen alla parter är positiva till att driva processen vidare, förhandlingar pågår. En del planarbete är gjorda men arbetet med markvärdering, avtal och resterande  planarbete kommer att ta hela 2017 i anspråk. Samhällsföreningen kommer i samarbete med kommunen att göra en intresseundersökning för att utröna vilken typ av boende och hur mycket som kan vara intressant.

Kommunikationer:
Under ett möte den 4 oktober deltog representanter från Blekingetrafiken med VD Per Velander i spetsen. Vi diskuterade kommunikationer och kom framtill några överenskommelser:
1. Blekingetrafiken tar fram en enkät till Torhamnsborna om hur man vill ha vintertrafiken. Föreningen delar ut 500 ex.
2. Man lovade att undersöka möjligheten att sälja mikrokort i affären.
3. Man undersöker hur man kan ordna så att Ungskärs och Wittus tidtabeller passar in i varandra.
4. Man lovade undersöka möjligheterna att få fler turer med Wittus till Torhamn.
Vintertidtabellens statistik kan läsas på denna länken.

Gunnar Torhamns minnessten är nu invigd efter ett väldigt bra samarbete mellan föreningen och kyrkan. Ceremonin var välbesökt och på denna länken finns en dokumentation från invigningen.
Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder
Arbetet med en utvecklingsplan för Torhamn är nu klar. Planen är en inventering av vad som finns i Torhamn och vad det finns för möjligheter för framtida utveckling. Arbetet har skett i samarbete med lokala representanter från företag och föreningar samt kyrkan.
Utvecklingsplanen kan ni läsa på denna länken, eller ladda hem som pdf här.
En skrivelse har sänts till Posten m.a.a. senarelagda tömningsrutiner och felsortering ar av post som skapar problem med förseningsavgifter.
På den nya turistkartan kan man bl. a. hitta tidtabeller för skärgårdstrafiken. Den finns även att beskåda här på hemsidan.
Ramavtal för el med Affärsverken är nu framtaget. Vi har nu ett 5-årsavtal som innebär 73,88 öre/KWh. (Grundpris 29,9 öre/KWh). Medlemskap i föreningen är ett måste om man ska vara med på avtalet.
Ansökan om investeringsbidrag till installation av ytterligare en luftvärmepump i Torhamnsgården är avslagen av Karlskrona kommun.
Föreningen har nu ett avtal med Länsstyrelsen om att ha viss tillsyn och notera åtgärdsbehov på Torhamns udde.
Nu har viss röjning har skett, spången är lagad, ett nytt bord är på plats och allmän uppsnyggning har skett.
En ny spång är nu på plats över Vendalyckans dräneringsdike ner mot Sörvik.
Ett allmänt möte hölls i Torhamnsgården den 17/2 med politiker och tjänstemän från kommunen. Allt skedde i positiv anda och här bifogas minnesanteckningar från mötet.
Minnesanteckningar 20160217
Styrelsen

Bredband mer information
Affärsverken uppger nu att hela Torhamns och Sandhamns samhällen är klara för planerad bredbandsutbyggnad. Senaste beskedet är att utbyggnaden sker 2017.
För att kunna få bredbandsutbyggnad utanför Torhamn/Sandhamn, som räknas som tätbebyggelse och därmed är intressant för marknadens aktörer, krävs att man bildar ekonomiska föreningar i dessa områdena. Gör man det finns det väldigt bra bidragsmöjligheter. Ett sådant exempel är området kring Stora Hammar/Steneryd/Möckleryd. Ett annat är Truseryd med omnejd. Samhällsföreningen har inte för avsikt att vara med och bilda sådana ekonomiska föreningar.

Torhamns samhällsförening
finns nu även på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.