Aktuellt

Skärgårdsmiljonen – projekt.
Föreningen har drivit två projekt i sommar med bidrag från kommunen genom Landsbygds- o Skärgårdsmiljonen.
Renovering av Tärnan: Omfattande ommålning, byte av tre stycken dörrar, nytt staket och byte av ett stuprör. Återstår montering av sparkplåtar på resterande dörrar.
Byggande av utegym: Gymmet blev färdigt den 10/8. Tack vare att föreningen blev sponsrad med grävningsarbeten så kunde kostnaderna hållas nere. Vi tackar sponsorerna Torhamns Åkeri & Entreprenad och Kamms TFS.
Detta är den första etappen, komplettering med ytterligare redskap kommer efterhand.
Båda projekten är nu redovisade för kommunen.

TURISTKARTAN 2023 är nu klar och utdelad.

Remissvar Torhamns hamn m.a.a hamnutredning

Minnesanteckningar från möte med politiker 23-05-05

Hamnutredning Karlskrona Kommun, remisstid till den 15 maj.

MÖTEN
Styrelsemöten Samhällsföreningen:
Tisdagen den 29 augusti kl.1900 i Torhamnsgården.
Samverkansmöte med ortens föreningar: Tisdagen den 3 oktober kl.1830 i Torhamnsgården, PRO värdar.
Torhamns marknad: Blir i år den 1 juli.

Nisses bänk: Bänken har nu fått nya plankor.
Bänkens bakgrund: Nisse även kallad “Ettenisse” p.g.a. sitt telefonnummer , som hade många ettor, hette egentligen Edvin Olsson. Han bodde på Torhamn 20:1, Skeppnabbavägen 46. Han hade som så många andra i dåtidens Torhamn sin utkomst från fisket och var delägare i trålaren Molly. Vid sin död hade han testamenterat en summa på 600 kr till samhällsföreningen. Dåvarande styrelse beslutade att till hans minne sätta upp en bänk i hamnen. Denna kom på plats den 25/5 1990 tillverkad av Lennart Nilsson och Anders Jörgenssen.
Det allmänna mötet den 5 maj
. Här deltog politiker från samtliga partier, stadsarkitekten, planarkitekt, Chefen för mark/exploatering, Kommundirektören m.fl. samt ca 50 intresserade Torhamnsbor. Föreningen förmedlade sin utvecklingsplan och fick mycket beröm för denna. Två saker som alla var överens om och ansåg särskilt viktiga för bygden:
1. En lösning på bostadsfrågan, att en plan B startas.
2. Alla sade sig värna om skolans bevarande.
På den allmänna städdagen för byn den 7 maj deltog 15 personer. Föreningen bjöd på grillkorv och fika efteråt. En släpvagn med upphittade sopor levererades till återvinningen. Flaskor, burkar söndriga fisklådor, en madrass, takskingel, frigolit, bildäck m.m. ingick i leveransen.
Torhamns marknad – pågår planering. Den sker första lördagen i juli.
Vägen till återvinningen i Gisslevik:
Föreningen har nu satt upp en trafikspegel vid utfarten.
Efter många år av tjat, skrivelser, mejl, landsbygdsråd och politikermöten samt ett medborgarförslag har vi blivit hörsammade och vägen har blivit asfalterad. Vi är väldigt tacksamma för detta, det blev verkligen bra. Tack Affärsverken!
Hastighetssänkning i Torhamns samhälle har utretts av kommunen. En ny hastighetsplan för resterande tätbebyggda områden är klar  den finns på kommunens hemsida, denna ska sedan ut på remiss till väghållare och polis innan beslut. I beslutet ska klargöras i vilken ordning planen ska genomföras och lokala trafikföreskrifter ska tas fram innan man köper in skyltar o.d. Så det lär ju ta något år till troligen.

Bostadsbyggande 2023: Föreningen har fått besked av kommunen att arbetet med den ursprungliga detaljplanen är stoppat p.g.a. Försvarsmaktens ställningstagande LÄNK.  Vi fortsätter arbetet med att få till bostadsbyggandet i Torhamn genom alternativet Torhamn 5:33 (plan B) eftersom vi anser att det är av avgörande betydelse för Torhamns framtid.
Miljötillstånd för Torhamns skjutfält LÄNK.

Nya utvecklingsplanen för 2021-2025 kan ni ladda hem som pdf här.

2021-04-25 ELAVTAL
Ett ramavtal är nu tecknat mellan samhällsföreningen och Affärsverken. Prisnivån hamnade på 47,63 öre/KWh inklusive moms plus en fast avgift på 20 kr/månad och det tillkommer en kostnad för områdesjustering. Avtalet gäller för medlemmar över en tidsperiod på tre år.
Morgan Andersson, Säljare privatkund +46 (0)708-78 30 76
morgan.b.andersson@affarsverken.se
Magnus Blihd 0708 -78 30 25, magnus.blihd@affarsverken.se
Affärsverken AB, Box 530, 371 23 Karlskrona
Besöksadress/Visiting address: Norra Smedjegatan 53, Karlskrona

Bostadsbyggande 20200903 styrelsens möte med kommunen
Information från mötet hittar ni i denna pdf: LÄNK

Övrig information om bostadsbyggande finns under “Framtida bostadsbyggande”.

Svar från trafikverket angående turistområdesskylt för Torhamn.

Axplock och ärenden från styrelsemöten i Torhamns samhällsförening.

En hjärtstartare finns placerad utanför Torhallen till vänster om entrén.
En andningsmask har också placerats i det uppvärmda skåpet intill hjärtstartaren.

2019-06-01
Naturstigen
  går både längs vatten, i ekskog, i alskog, över hällmark och längs skogsängar. Den börjar/slutar vid Torhamns hamn allra längst in nere vid stranden och vid Sankt Måns väg nedanför backen vid stranden. Vi tackar Karlskrona kommuns landsbygdsutveckling och Bröderna Carlssons Skogsservice som gjort detta projekt möjligt.
Med anledning av diskussioner på sociala medier redovisas samhällsföreningens agerande i frågan kring stigen mellan Torhamns hamn och Gisslevik på föreningens hemsida som nås via denna länkFöreningen för ingen debatt på sociala medier.

Invigning av minnesten på Gunnar Torhamns grav i Torhamn med bilder

Torhamns samhällsförening finns på Facebook
Där kommer vi att publicera nyheter, händelser och evenemang i byn med omnejd, gå gärna in och gilla sidan.

Tärnan kan man också hitta på Facebook

Hemsidan
Välkommen till Torhamns samhällsförenings hemsida. Här sprider vi information och verkar för bygdens intressen. Finner du felaktig information eller har synpunkter så får du gärna förmedla detta till webbansvarig per E-post. Ni som har företag och verksamheter skall självklart finnas med på hemsidan, har vi glömt någon så meddela detta per E-post så lägger vi in er så fort som möjligt.
Är ni intresserade av en egen hemsida så kontakta Ola på www.dingrafiker.se
 som har hjälpt oss med denna.

Comments are closed.