Föreningen

Föreningen som bildades den 13 januari 1956 har som mål att:
Bevaka och verka för bygdens intressen, nu och i framtiden.
Ge kraft åt kraven på allmänservice m. m., en förutsättning för fortlevnad och expansion.
Vara en kanal till kommunala och statliga instanser.
Genom vår opolitiska ställning ta till vara olika gruppers intressen.

Med varierande framgång har vi arbetat med frågor kring skärgårdstrafik och hamn, trafiksäkerhet (skyltar, övergångsställen, busskurar m.m.), Torhamnsvägen, bostadsbyggande i Torhamn, sopsortering, badplatsen Hildings äng, turism, barnomsorg, skola, utvecklingsprogram, översiktsplaner samt Biosfärsområde Blekinge arkipelag.
Vi ansvarar för drift av Torhamnsgården och Tärnan.
Vi deltar i Torhamns marknad. Vi arrangerar Valborgsmässofirande vid Skorv och sätter upp en julgran i kyrkhörnan. Vi samarrangerar med idrottsföreningen julmarknad.
Vi marknadsför bygden bl.a. genom en turistkarta.
Vi har samarbetsmöten med kommunen, länsstyrelsen, länstrafiken, vägverket, försvaret, Kustvägen och Affärsverken.
Vi samarbetar med skärgårdens intresseföreningar, båtklubb, öriket och andra lokala föreningar (Samverkansgruppen) i frågor som rör bygden.

Verksamhetsplan 2023: LÄNK
Stadgar: LÄNK

Policy mål och riktlinjer för social mångfald: LÄNK
Drogpolicy: LÄNK
Integritetspolicy: LÄNK

Verka för bygden – bli medlem du också.

Önskar du bli medlem så betala in medlemsavgiften på PG 46 55 421-8, eller betala direkt till vår kassör Thomas Widerström som bor på Uddavägen 50.
Glöm inte att ange medlem (-ar).
Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per medlem eller 150 kr per familj.

 

Vilka frågor arbetar föreningen med just nu:
Titta under aktuellt

Information från styrelsen vid årsmötet 2023:
Bostadsfrågan
Ute-gym – 90000 kr i bidrag från skärgårdsmiljonen
Brunvit skylt – turistanvisning
Inbjudan rundvandring med politiker
Hastighetsplan Torhamn/Sandhamn
Spegel vid avfallssorteringen i Gisslevik
Nisses bänk
Städdag den 6 maj kl.1000, start vid Torhamnsgården
Hemmaloppis 21/5 anmälan till Lotta A eller Annika W senast den 1/5
Renovering av Tärnan, ommålning utvändigt samt byte av 4 st dörrar, 40000 kr i bidrag från skärgårdmiljonen
Ny turistkarta är på gång
Miniutställning av skolans arbeten i Torhamnsgården
Våra hamnar
Valborg kl.0830 vid Skorv
Marknaden blir i år den 1 juli

Styrelsemedlemmar under 2023 är följande:

Ordförande
Lotta Kullberg, 0733-120252

Vice Ordf.
Tommy Andersson

Kassör
Thomas Widerström

Sekreterare
Jan Johansson

Övriga Ledamöter
Oskar Feltenstedt
Sara Möhlnhoff

Suppleanter
Susanne Henrysson-Gullander
Linda Åberg-Lindell
Niclas Anglert
Ida Åkesson
Simone Kamm
Annika Wikdahl
Lars Nilsson
Jan Broman

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.