Naturreservat

 


Torhamns udde

Naturen här ute är kargt säregen med betade, saltstänkta och havsdoftande sjöängar. Här på Sveriges sydostligaste udde finner man öppet hav i öster och vacker skärgård i väster. Udden är välbesökt hela året men speciellt under vår och höst då stora mängder av sträckande flyttfåglar passerar. Här finns ett välbevarat öppet odlingslandskap med fornminen från flera tidsperioder som består av rösen och resta stenar.
Härute finner ni Torhamns Fågelstation som drivs av Karlskrona Ornitologiska Klubb.
Ett militärt övnings och skjutfält är sedan 50-talet inrymt på udden vilket gör att skjutningar kan förekomma, numera i mindre omfattning och med små riskområden.

Mer information – Länk till hemsida


Hallarumsviken
Reservatet erbjuder ekskog, branta stup, klipphällar,uppodlade sprickdalar, små åkrar, betesmarker och vackra vyer över en lummig blekingsk innerskärgård.

Mer information – Länk till hemsida

 

Stora Rom
Här hittar du vacker betad ekskog med mycket gamla ekar, hassel, enbuskar, små kärr och hällmarker som stupar brant mot havet.

Mer information – Länk till hemsida

 

Hästholmen/Ytterön
De två större sammanväxta öarna Hästholmen och Ytterön utgör endast en del av reservatet. Här ingår också en del mindre öar, men största delen av reservatet består av vatten. De stora öarna domineras av ett månghundraårigt småbrukslandskap med strandängar och enbuskrika gräshedar. En rik marin mångfald finns i vattenområdet som lockar tills sig mycket fågelarter.

Mer information – Länk till hemsida

 

Steneryds lövängar
Lövängarna omfattar 6 ha mark med träd som hamlas (beskärs) och ängar med stor artrikedom som slås till hö efter blomningen. Ängarna ligger runt den gamla gården i Möckleryd. Skötseln sker enligt det gamla bondesamhällets traditioner. Östra Blekinge Hembygdsförening, Länstyresen och markägaren svarar för skötseln av området. Slåttergille anordnas årligen av hembygdsföreningen.

Mer information – Länk till hemsida

 

Färskesjön
Reservatet har gott om kulturhistoriska lämningar som består av resta stenar, rösen, gravfält och stensättningar.

Mer information – Länk till hemsida

 

Utklippan
Sveriges sydostligaste ögrupp består av två huvudöar.
På Norraskär finns en gammal nödhamn som kom till för fiskets skull. Vill du se gamla bilder från byggandet av hamnen så titta gärna i vårt Galleri.
På Sydön finns en fyrplats  med tillhörande bostäder och ekonomibyggnader för fyrpersonal. Fyren är i dag automatiserad och byggnaderna används idag som bland annat vandrarhem (Svenska Kryssarklubben) och fågelstation (Karlskrona ornitologiska förening). Här finns en gästhamn som drivs av Svenska kryssarklubben.
Utklippan är mest känd för sin karga omgivning med mycket fågelsträck, sin sälkoloni  och sina grönfläckiga grodor.

Transporter utgår från Torhamn/Sandhamn – Länk till hemsida

Transporter utgår från Karlskrona – Länk till hemsida

Webbkamera – Länk till hemsida

Karlskrona Ornitologiska klubb – Länk till hemsida

Svenska Kryssarklubben – Länk till hemsida

Comments are closed.