Tomter

I Sandhamnsområdet på Vattenverksvägen i nordöstra delen av området finns 7 stycken tomter planlagda. Tomtpriserna ligger på 60-70 000 kronor plus anslutningsavgifter. För närvarande finns ingen väg fram till tomterna men i händelse av att någon köper en eller flera tomter så bygger Karlskrona kommun vägen utan kostnad för tomtägaren. Tomterna är planerade för villabebyggelse. Man kan även slå ihop flera av tomterna till en tomt.

Comments are closed.