Framtida byggnationer

Efter vårt informationsmöte i Torhamnsgården den 15/10 2019 ville kommunen redovisa de handlingar som finns i ärendet.
Här presenterar kommunen förslag till detaljplan som var ute på samråd 2011 samt de utredningar som gjordes i samband med detta.
Under fliken Aktuellt finns även några minnesanteckningar från mötet.

PlanbeskrivningTorhamn 9_2 SAMRÅD

Plankarta Torhamn 9_2 SAMRÅD A1

Kulturlandskapsuteredning

lst yttrande behovsbedömning

Särskild utredning Torhamn 9_2

Behovsbedömning MKB Torhamn 9_2

Illustrationsplan Torhamn 9_2 SAMRÅD

Genomförandebeskr Torhamn 9_2 SAMRÅD

 

Comments are closed.