Torhamnsgården

Torhamnsgården är en samlingslokal som ägs av kommunen men drivs av Torhamns Samhällsförening som har ett tomträttsavtal på 30 år.
Lokalerna renoverades och handikappanpassades under vintern 2011-2012 av samhällsföreningen. Handikappanpassningen av lokalerna omfattade framförallt toaletterna, bortagning av trösklar, breddning av dörrhål, en städskrubb, ny ventilation, ny golvmatta i toaletter/hall, handikappramp, belysningsåtgärder, nya element samt ny ytterdörr. Dessutom har ett helt nytt kök kommit på plats med alla moderna faciliteter. Lilla salen har också fått ny golvbeläggning och en ommålning. Stora salen fick ny golvbeläggning sommaren 2016 och byggnaden målades om utvändigt 2015.
2017-2018 monterades akustiktak i stora salen, ytterligare en luft/luft-värmepump sattes in och ny dimbar LED-belysning monterades i stora salen.
Föreningen hyr ut lokalerna för samling och fest. Det finns enkel standard av porslin för ca 80 personer, vilket också är det maximala antalet personer som får vistas i lokalen av utrymningsskäl.
Med 60 personer i lokalen blir det hyfsat med svängrum, det finns därför bord och stolar för för detta antal.
Huset har två salar, kök, två toaletter och kapprum.
Stora salen består av två sektioner och har sammanlagt en yta på ca 92 m2 (64 plus 28 m2). Lilla salen som kan hyras separat har en yta på ca 12 m2, den kan endast användas som möteslokal för mindre möten och är därför utrustad med ett konferensbord.

 


 

 

 

Priser:
Lilla lokalen: 40 kr / tim
Stora lokalen: 100 kr / tim,  maxpris/uthyrningsdygn = 700 kr
Varje hyresgäst svarar för fullständig städning.
Bokning: Thomas Widerström
0705-64 86 28
Dessutom uthyres ett tiotal bord med stolar som kan avhämtas efter överenskommelse med bokningsansvarig.
Ett bord med 6 stolar 20 kr / gång (Max 3 dagar per uthyrningstillfälle)


Historik

Torhamnsgården är en av Torhamns äldsta byggnader, troligtvis den äldsta (färdig 1864). Den har tidigare tjänstgjort som skola och kommunalhus. Fram till krigsåren 1943-1944 hade man skola i den östra delen och kommunalsal i den västra halvan. Dessutom fanns det en lärarbostad i den västra delen som bestod av nuvarande köket och lilla salen. Två förstugor var påbyggda mot norr, en vid nordöstra hörnet som ingång för skolsalen och en vid nordvästra hörnet för lärarbostaden. Nuvarande stora salen var delad i ett omklädningsrum och en skolsal. I denna skolsal gick fram till krigsåren första och andra klasserna på förmiddagen och tredje och fjärde på eftermiddagen i skola. Där det i dag finns ett valv i stora salen fanns en hel vägg som avgränsade mellan kommunalsalen och skolsalen. 1943-1944 byggde man en ny prästgård placerad mitt emot kyrkan. (Numera i privat ägo.) Gamla prästgården som idag är församlinghem byggdes i samma veva om till församlingshem. För att få fram ytterligare en skolsal så flyttade kommunstyrelsen över sin verksamhet till det nya församlinghemmet. En ny skolsal för första och andra klass anordnades i den gamla kommunalsalen som alltså är den västra delen av nuvarande stora salen.

När sedan den nya skolan byggdes var det tal om att riva Torhamnsgården och bygga en ny samlingslokal på Jämjövägen 19. Tomten var till och med inköpt för ändamålet. Så blev det nu inte. Det diskuterades fram och tillbaka bl.a. var namnet på den nya byggnaden ett hett diskussionsämne. Olika förslag fanns såsom Medborgarhus, Kommunalhus och Folkets hus. Så småningom byggdes Torhamnsgården om till samlingslokal utan förstugor.

Comments are closed.